Deset náznaků

Deset náznaků

Prvním náznakem je, když žena obejme svého muže oběma rukama a nohama a přitáhne jejich těla blíže  k sobě. Tím  dává najevo, že si přeje, aby se začaly navzájem dotýkat a třít jejich genitálie.

Druhé znamení žena dává zvedáním pánve. Je to projev ještě naléhavější touhy po ještě mocnějším laskání Studánky

Třetí náznak je velmi výmluvný, neboť při něm žena vypíná prsa a napřimuje tělo a současně doširoka roztahuje stehna. Tím jasně naznačuje, že si přeje, aby muž neztrácel čas a vstoupil.

Čtvrtý náznak. Muž podle něho pozná, že jeho partnerka zakouší nesmírnou rozkoš a má-li žena projevit přání, aby muž postoupil dál, přejde k pátému náznaku, kdy zvedne obě nohy, napne kotníky a pevně si přitáhne muže chodidly k sobě.

Šestý náznak je velice důležitý, neboť při něm žena ... 

čtěte dále v mé knize.