Léčba sexem

Léčba sexem

Tři základní pravidla:

  • Je dobré si uvědomit, že spokojenost jedinců i celé společnosti začíná v ložnici
  •  Nepochopení úlohy sexu v životě vede k různým neshodám mezi partnery
  • Sex není jen výsadou mládí-  právě naopak -  úloha sexu ve starším věku je velice důležitou součástí zdraví

 

Chci vám nabídnout manuál sexu , který oba partneři mohou akceptovat, který nebude bojem, ale naopak dokonalou  souhrou.

Taoisté prosazují život v naprostém souladu s přírodními zákonitostmi, proto uctívají ženy,  protože právě ženy mají od přírody blíž k prvotním kosmickým silám a tím se velmi liší od mužů. Muž, který pochopí, proč a jakým způsobem je ženský prvek v přírodě vždy nadřazen tomu mužskému, bude umět tuto vyšší sílu  využít ve svůj prospěch. Takovému muži  jen postačí, když si osvojí  správné dovednosti. Ve srovnáním s ním muž, který půjde proti přírodě, počne chřadnout a nakonec může  i předčasně zemřít.

Přirozený rozdíl mezi mužem a ženou  spočívá z hlediska sexuality v odlišné povaze mužského a ženského orgasmu. Když dosáhne žena orgasmu, uvolňuje se jí v těle množství pohlavních výměšků, ale všechny vlastně  zůstávají  uvnitř.

 Pro náš zažitý sexuální život je typické, že muž  ejakuluje při každém pohlavním styku. Tímto způsobem se ovšem připraví o množství životní síly, sníží si imunitu a  tím vlastně i zkrátí  délku svého života. Muži k neškodí orgasmus sám o sobě, škodí mu jedině to, že jeho tělo vydává semeno a pro tělo veledůležité esence. Ložnicové umění spočívá v zadržování výronu a  v přijímání ženských tělních tekutin. Muž se musí  snažit o to, aby se semeno vrátilo a posílilo mozek. Toto přispívá k dlouhověkosti.

U taoistického ložnicového umění se nijak zvlášť nezdůrazňuje láska jako taková, ale spíše technika. Touha vyhrát nestačí , oba musí být ve formě, neměli by  vyjít ze cviku a musí znát dokonale pravidla hry.  Muž, který  má v těle díky kontrolované  ejakulaci trvalý dostatek testosteronu a dalších mužských esencí, miluje svou ženu stále větší láskou.

Toto umění sexu nabádá muže, aby si vážil svého semene a aby s ním také šetřil, protože je to hlavní pramen jeho života.


Zadržování semene.

Tao učení popisuje tuto metodu jako ,, návrat semene pro posílení mozku“. Samozřejmě že to neznamená, že by zadržované semeno putovalo obratem do mozku, ale cenné složky se opět vstřebávají, zejména měkkými tkáněmi prostaty a porézními tkáněmi močové trubice , tímto se dostanou zpátky do krevního oběhu, který je rozšíří po celém těle a posílí všechny tkáně a orgány  včetně mozku. I  západní věda dobře ví, že mužské semeno má v podstatě stejné složení jako mozkomíšní mok.

Pokud jde o zdraví, sex a dlouhověkost  znají Číňané jistá tajemství, z nichž by mnohá mohly čerpat  i ostatní národy. Proto je skoro šokující, když statistický průzkum uvedl, že  více než 75 procent  mužů ejakuluje do pěti minut od zavedení údu do pochvy partnerky. Jenže za tak krátkou dobou si žena ani nestačí pořádně všimnout, že má,, Kohouta'' uvnitř. Proto je dobré věnovat trochu času a energie studiu a rozvíjení taoistických sexuálních nauk, aby muži  mohli se svými partnerkami souložit 15, 20 nebo dokonce více jak 30 minut, samozřejmě  podle fyzické zdatnosti. Pokud si  muž osvojí Tao sexuální nauky,  může souložit tak dlouho, jak mu to dovolí jeho fyzický fond, protože jeho ,,Kohout“ bude stále v pohotovosti. Pokud  muž ejakuluje dřive, než žena dosáhne orgasmu, připraví se o vlastní esenci a nezíská ani kapičku té její, ovšem  jeho partnerka od něj s povděkem načerpá obojí. Pokud muž i žena dosáhnou orgasmu současně, přijme žena mužovu esenci i energii, zatímco muž od ní načerpá pouze energii. To je zapříčiněno tím, že muž ve chvíli ejakulace přijde o erekci, takže má pak příliš malý penis, než aby jím mohl převážně mechanicky vstřebat ženiny pohlavní sekrety- její esenci.

V Americe proběhl nedávno výzkum, který prokázal, že staří lidé, kteří často souložili, si výrazně odpomohli od artrotických bolestí, protože při pohlavním styku dochází k přímé stimulaci nadledvinek, které produkují hormon kortison.

Zadržování semene má tedy několik výhod. Kromě toho, že muž nepřichází o vlastní cennou esenci a znovu ji vstřebává, vydrží postupně s partnerkou souložit déle, takže ji většinou přivede k  více orgasmům, při kterém se její vagina naplní velmi blahodárnými sekrety. Muž vylučuje svou pohlavní esenci svým pohlavním orgánem, ale ženě prýští  ze všech „ Tří pahorků“ : pod jazykem, z bradavek a pochvy.
Jestliže muž při pohlavním aktu se ženou přijme velké množství jejích slin, pročistí mu to žaludek stejně účinně jako odvar z léčivých bylin.

Chce-li žena ukládat pohlavní esenci a energii, doporučují se jí časté pohlavní styky alespoň s jedním orgasmem. Pro muže je zase pro ukládání energie optimální, pokud souloží často, ale s co nejmenším možným počtem ejakulací. Tao praví, že dosáhne-li žena či muž orgasmu, provází to krátký a mocný energetický výboj, při němž se dosahuje krátkodobě změněného stavu vědomí. Při orgasmu dochází k dalším fyziologickým změnám, ke změnám bioelektrického napětí a člověk při něm skutečně uvolňuje jiné množství energie.

Pohlavní potenci, zejména u mužů, ovlivňuje podle čínské medicíny tzv. ledvinové žlázy, které přiléhají shora jako kloboučky k ledvinám, a kterým se říká nadledvinky. Podle taoistů nedostatečná sekrece hormonů a logický úbytek životní energie výrazně urychlují proces stárnutí. Mezi taoistickými praktikami má zase prvenství pohlavní akt, protože právě při jeho správném zvládnutí dochází  k velmi intenzivní stimulaci žláz, které tyto hormony vylučují a tím se usměrňuje celý endokrinní systém.

KONTROLOVANÁ  EJAKULACE

( Jak se často u nás slýchá   – v mládí erotik a ve stáří sklerotik ?)

Podle čínských lékařů se mužské tělo se ztrátou semene vyrovnává daleko s  většími obtížemi než se ztrátou krve. Pakliže muž ejakuluje často,  jeho organismus nestačí toto množství plně nahradit. Dochází k únavě, ke  snížené  imunitě , a muž proto zákonitě ztrácí zájem o partnerku. Nicméně je pravda, že dospívající chlapci a mladíci krátce po dvacítce  doplňují semeno rychleji, než je stačí vydávat. Tuto schopnost  ovšem nemají věčně, v dospělosti je opouští.

V sexu jsou zkrátka nevyčerpatelné a neunavitelné ženy, ne muži. Nutno podotknout, že tento problém nevyřeší celibát, naopak, ten muže  připraví  o léčebně  blahodárné účinky sexuálního dráždění a vzrušení. Řešením je tedy kontrolovaná ejakulace. Častá ejakulace totiž vede i k postupnému odčerpávání tělních tekutin, jichž je třeba k řádné činnosti mozku a míchy. Navíc se naší vědě podařilo  prokázat, že každou ejakulaci provází značný úbytek zinku, stopového prvku nesmírného významu , jehož nedostatek a může vést od  výpadků  paměti až k  duševní zmatenosti.

Jak často ejakulovat v souvislosti s věkem? - Na tuto otázku  vám odpoví právě kniha Vincing.

Muži, kteří se naučí ejakulaci ovládat už v mládí, se vyvarují těch nejhorších projevů stárnutí, protože tím u sebe zabrání úbytku životní energie a dožijí se vyššího věku než jejich kolegové, kteří s tím otáleli do středních let. Je zapotřebí zopakovat,  že naprostá sexuální abstinence  je stejně  škodlivá  jako nadměrný výdej semene, muž má pak nezřízenou chuť na sex, což narušuje jeho rovnováhu esence, energie a ducha ( maniak).  Činnost pohlavních orgánů a hormony  ovlivňují i chování člověka v dospělosti. Způsobují,  že muži a ženy se navzájem přitahují  především za účelem rozmnožování, aby  jejich druh byl zachován.

Tato přitažlivost je tak silná, že překonává i pud sebezáchovy.

Je libo si něco vyzkoušet?

Zkuste si někdy před sportovním utkáním  nebo jiným náročným fyzickým  výkonem pořádně asi na půl hodiny zasouložit- jednou bez ejakulace a jednou s ní – a pak oba výkony navzájem porovnejte. Nad rozdílem budete žasnout.

Orgasmická  vzpruha  u  žen.

Jde v podstatě o cvičení a využívá se při něm stydkých a kostrčních svalů, kterým se také říká ,, svaly lásky“ a ovládá se jimi pohyb stydkých pysků, vaginálních stěn a dalších částí ženského pohlavního ústrojí. Aby žena dovedla využít orgasmickou vzpruhu, musí nejprve cvičit, a sice o samotě a nevzrušená.  Po několika týdnech pravidelného nácviku může žena toto cvičení  provádět ve stavu vzrušení, které si ovšem přivodí sama. Zámky a příslušné svaly se v takovém případě zatahují ve chvíli, kdy je žena na samém pokraji orgasmu ( postup cvičení - kniha Vincing).

EREKCE ?

Nemusí to být jen to okřídlené- „ Je-li malý nazoufej, strč ho do úlu a zabouchej“.

Pokud neschopnost dosáhnout erekce a následně si ji udržet nepramení z mysli, musí logicky souviset s energií a esencí. Pokud muž při erekci nemůže dosáhnout všech čtyř vlastností ( délky, šířky, tvrdosti, horkosti), většinou je za tím špatný krevní oběh, nedostatek životních sil, příliš mělké dýchání, špatné stravovací návyky a další fyziologické faktory. Takto postiženým mužům se pro začátek doporučuje takzvané měkké vniknutí  ( spolu se zadržením semene), které se osvědčilo i z léčebných důvodů, neboť se při něm často prokrví pohlavní orgány, posílí se svaly, šlachy, řitní svěrač a další důležité součásti  pohlavního ústrojí a také se přivede energie do míst, kde je jí nedostatek.  Muž si může ovinout palec a ukazovák jedné ruky kolem penisu v místě kořene a vytvořit si tak něco na způsob „dračího kroužku“, který mu pomůže  pomalu vnikat do jeskyňky, neboť se mu nahrne více krve do údu a do žaludu, tím se zvětší jeho objem a průnik do jeskyňky bude snažší.  Sevření může povolit, až když je bezpečně uvnitř. Teplo a vlhko uvnitř jeskyňky vykonají své a muž záhy opět přirozeně dosáhne erekce. Měkké vniknutí je účinné jak při impotenci  fyziologického původu, tak i při impotenci vyvolané strachem z vlastního selhání,  zdravému muži to totiž vrátí sebevědomí.

Muž by měl  znát pět znamení pět tužeb a deset náznaků.